Hungart

Kopasz Tamás képzőművész

Jelenleg csak vázlatos összegzést mondanék Kopasz Tamás munkásságáról, meghagyva a mélyebb elemzést a művészettörténészeknek.Pályája kezdete óta, ami a 80-as évekre tehetők mondhatni egyedi utat jár. Munkássága külön stációt jelentett és jelent a hazai képzőművészeti életben. Korábbi műveire, mint az Aranykor, Bronzkor jellemző az archaikus időtlenség a gesztus nála nem elszabadul, hanem faktúrává ízesedik. Ugyanakkor e korszakának alkotásai telítve vannak szubjektív átütő érzelmekkel. Ennyire leegyszerűsítve a dolgokat már akár beszélhetünk is a jelen műveiről, ami véleményem szerint szoros összefüggésben van eddigi munkásságával.Mert mit is mond Kopasz Tamás: "Újabb munkáimban a szobrok és papírra festett képeim egymás átértelmezései ill.kiegészítői. Ez a kettőség eddig is jellemezte munkáimat u.n. pozitív-negatív, hímnemű-nőnemű stb. Ez a vizuális megfogalmazás feltételezi az egymástól való függést, tartalmilag és formailag is. Fontos összetevő a mozgás, ami a gesztus pillanatát próbálja időtlenné tenni és csak a frissességet, és az energiát használja, mint kiindulást. A roncsolás a születés traumája, amely inkább az expressziót erősíti, bár akaratlanul is egyfajta nosztalgiát sugall furcsa módon a mívesség, az öröktől fogva létező felé. Nem művekről beszélünk, hanem a vélt valóság lenyomatairól, mintha mindig is léteztek volna, csak nem láttuk őket. Talán a címük vagy helyesebben, a nevük is ezért ... reneszánsz I, II sorozat, festményekben és szobrokban is egyaránt."

Az elkövetkezendő időszakban az ösztöndíj ideje alatt szeretné megfesteni a térgesztusok / barokk című 15-20 képből álló vászonsorozatát 120x160 cm-es méretben. Izgatottan várjuk Kopasz Tamás új műveit, és egyben gratulálunk a díjazottnak.

Sárkány Győző grafikusművész